МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА": обговорення проєкту.

Міністерство освіти і науки України затвердило Стандарт вищої освіти за другим (магістерстким) рівнем за спеціальністю 051 Економіка (наказ №382 від 03.04.2020 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва очікує пропозицій усіх зацікавлених сторін щодо змін по змісту Освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" (діюча програма за посиланням https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/02_Факультет_економіки_і_управління/Магістр._Економіка_(економіка_підприємства)._2017.pdf).

Зауваження і пропозиції просимо надсилати завідувачу кафедри Лук`яновій В.В. На e- mail: lukianivww@ua.fm.

Дякуємо за співпрацю.