ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТI

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІКА І АНАЛІТИКА БІЗНЕСУ» – саме для Вас! Якщо Ви активна і мисляча людина, мрієте зайнятися діяльністю, яка буде мати практичну спрямованість, чіткі та беззаперечні орієнтири на успіх.

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ:

Управляти: установою, підприємством, відділом, підрозділом, власним бізнесом.

Аналізувати: умови, процеси і результати діяльності, конкурентне середовище бізнесу.

Розробляти: загальні і функціональні стратегії різних рівнів, бізнес-плани та проекти розвитку структур.

Організовувати: процеси управління та прийняття рішень, ділові контакти із зовнішніми контрагентами ринку.

Забезпечувати: обґрунтування рекомендацій щодо покращення результатів діяльності, оптимізації бізнес-процесів.

Контролювати: використання ресурсів, процеси та результати діяльності.

ПОСАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ:

> керівники державних, регіональних органів влади; підприємств, установ;

> керівники/фахівці відділів, підрозділів (збуту та постачання; аналізу та моніторингу ринку; планово-фінансового; економічного);

> фахівці у державних службах економічного контролю, ревізії; органах з планування та координації кадрової політики; консалтингових, банківських установах, митній та фіскальній службах;

> економіст-аналітик;

> експерт з економічних питань;

> викладач вищого навчального закладу;

> науковий співробітник.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У ХНУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

* навчання за кошти державного бюджету;

* навчання за міжнародними програмами подвійного диплому;

* диплом міжнародного зразка;

* можливість поглибленого вивчення іноземної мови, другої іноземної, участь у міжнародних конкурсах і грантах;

* проходження практики на підприємствах, державних установах; стажування за кордоном;

* можливість навчання на кафедрі військової підготовки;

* використання навчальних матеріалів, розміщених в електронній базі університету, у модульному середовищі в зручний для себе час.

УМОВИ ВСТУПУ на 1-й курс здобуття освітнього рівня: «БАКАЛАВР»:

* заява про вступ до університету (електронна реєстрація);

* атестат про повну загальну середню освіту;

* сертифікат ЗНО:

- Українська мова і література

- Математика

- Біологія або історія України, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

* чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

* копія паспорту;

* копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

КОНТАКТИ:

29016, м. Хмельницький, Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, каб. 4-512, кафедра економіки підприємства і підприємництва

Лук’янова Валентина Вячеславівна – д.е.н., завідувач каф. (067) 306 11 92

Диха Марія Василівна – д.е.н., професор (097) 582 97 01