ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТI

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ:

Управляти: власним бізнесом, підприємством, установою, відділом.

Аналізувати: конкурентне середовище бізнесу, ресурси, процеси і результати діяльності різноманітних бізнес-структур.

Розробляти: загальні і функціональні стратегії діяльності бізнес-структур, бізнес-плани та стартап-проекти.

Організовувати: власний бізнес, процеси управління та прийняття управлінських рішень, ділові зустрічі.

Забезпечувати: обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем функціонування і розвитку бізнесу; оптимізацію бізнес-процесів для підвищення ефективності діяльності.

Контролювати: використання ресурсів, процеси і результати діяльності.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ:

Державні органи управління і місцевого самоврядування; Товарні і фондові біржі; Науково-дослідні інститути і вищі навчальні заклади; Сфери бізнес-планування та проектного менеджменту; венчурної індустрії та створення стартапів; Підприємства різних видів діяльності (виробництво, торгівля, логістика, надання послуг, виконання робіт); створення власного бізнесу.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У ХНУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

* навчання за кошти державного бюджету;

* навчання за міжнародними програмами подвійного диплому;

* диплом міжнародного зразка;

* можливість поглибленого вивчення іноземної мови, другої іноземної, участь у міжнародних конкурсах і грантах;

* проходження практики на підприємствах, державних установах; стажування за кордоном;

* можливість навчання на кафедрі військової підготовки;

* використання навчальних матеріалів, розміщених в електронній базі університету, у модульному середовищі в зручний для себе час.

УМОВИ ВСТУПУ на 1-й курс здобуття освітнього рівня: «БАКАЛАВР»:

* заява про вступ до університету (електронна реєстрація);

* атестат про повну загальну середню освіту;

* сертифікат ЗНО:

- Українська мова і література

- Математика

- Біологія або історія України, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

* чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

* копія паспорту;

* копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

КОНТАКТИ:

29016, м. Хмельницький, Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, каб. 4-512, кафедра економіки підприємства і підприємництва

Лук’янова Валентина Вячеславівна – д.е.н., завідувач каф. (067) 306 11 92

Диха Марія Василівна – д.е.н., професор (097) 582 97 01