ІСТОРІЯ

Історія кафедри Економіки підприємства і підприємництва

Кафедра економіки підприємства і підприємництва, нині одна з провідних кафедр Хмельницького національного університету, має багаторічну історію. 40-річна історія кафедри виходить з часів, коли у місті Хмельницькому було засновано перший вищий навчальний заклад – Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. Кафедру було сформовано у 1970 році під назвою «кафедра економіки та організації побутового обслуговування». На той час це була єдина кафедра серед кафедр інших вузів України, яка спеціалізувалася на підготовці інженерів-економістів для сфери побуту. Згодом, наш підрозділ отримав назву «кафедра економіки та менеджменту», а з 2003 року і донині ми зареєстровані як «кафедра економіки підприємства і підприємництва».

Першим завідуючим кафедри став кандидат сільськогосподарських наук Жмакін О.С., на долю якого випало формування первинного колективу, що налічував тоді лише п’ять осіб. Однак вже тоді було закладено основи майбутніх напрямів навчально-методичної та наукової спеціалізації кафедри.

З 1975 до 1980 років, коли кафедру вже очолював кандидат економічних наук, доцент Боратинець В.Т., її робота стала більш спеціалізованою в галузі економіки, а персонал став збільшуватися та міцніти з приходом до його складу перших випускників нашої кафедри. На кафедрі стали розвиватися наукові дослідження з проблем організації виробництва та наукової організації праці в побутовому обслуговуванні, значний внесок в розвиток яких зробили доценти Головня А.П., Коваленко Г.Я. та Радомський В.А. – відмінник освіти України.

З 1980 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ігумнов Б.М., який прикладом власної наукової роботи та натхнення сприяє значному творчому і науковому розвитку кафедри. Саме в цей період розвитку на кафедрі завершується формування нового напряму наукових досліджень з проблем мікроелементного нормування праці, здійснюється реформування навчально-виховної діяльності, розповсюджується практика укладання договорів творчої співдружності з підприємствами, відбувається зміцнення колективу кафедри за рахунок висококваліфікованих викладачів зі спеціальною економічною підготовкою. Починаючі з 80-х років XX століття наша кафедра активізує та значно поглиблює дослідження актуальних економічних проблем. Формуванню та розвитку міцної науково-педагогічної бази кафедри в значній мірі сприяє створення наукової школи під керівництвом доктора економічних наук, професора Орлова Олівера Олексійовича, який з 1983 року очолив кафедру.

З приходом професора Орлова О.О., кафедра економіки підприємства і підприємництва, яка на той час іменувалася кафедрою економіки та менеджменту, досягла свого розквіту і стала «alma mater» для всіх кафедр економічного напряму, які нині функціонують в Хмельницькому національному університеті.

Саме на основі організаційного, наукового, методичного і творчого потенціалу та кваліфікованого кадрового складу кафедри економіки та підприємництва було сформовано такі нині відомі кафедри університету, як кафедра обліку і аудиту, кафедра менеджменту, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці, кафедра маркетингу і товарознавства, кафедра управління персоналом і економіка праці тощо.

З 1 грудня 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Лук’янова В.В. З 1991 року до теперішнього часу працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора на кафедрі економіки підприємства і підприємництва. Є автором більш ніж 140 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч.: 4 навчальних посібника з грифом МОН України, 6 монографій, більше 100 наукових статей. Під керівництвом проф. Лук’янової В.В. захистили кандидатські дисертації 8 осіб.

На сьогодні на кафедрі учбовий процес забезпечують 2 доктори економічних наук (професори), 6 доцентів (кандидатів економічних наук), 1 старший викладач та асистент.

Таким чином, кафедра економіки підприємства і підприємництва стала «колискою» створення факультету економіки і управління, до складу якого вона зараз і входить. Адже послідовний розвиток цілого комплексу спеціалізованих кафедр економічних напрямів спонукав до створення окремого факультету, в межах якого об’єднали весь потенціал економічної освіти Хмельницького національного університету. На рисунку 1 зображено становлення та розвиток кафедри економіки підприємства і підприємництва.

Рисунок 1 – Становлення та розвиток кафедри економіки підприємства і підприємництва