ІСТОРІЯ

Нашi випускники

Випускники університету – це найбільша гордість і найкраща оцінка діяльності навчального закладу. Хмельницький національний університет пишається своїми випускниками, які професіоналізмом, успіхами та досягненнями примножують його славу, перетворюють його ім’я на визнаний в Україні та світі бренд.

Досвід і знання випускників – безцінний скарб для удосконалення освітнього процесу, підготовки сучасних фахівців, безупинного розвитку вишу. Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють у сфері освіти і науки, в органах державного управління різних рівнів; у різних галузях народного господарства України. Серед них:

- проректор із науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту М.П. Войнаренко;

- д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва В.В. Лук’янова;

- д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Н.А. Хрущ;

- начальник Управління державного казначейства у Хмельницький області М.Я. Савчук;

- керівник філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Хмельницький) Т.О. Лундишева;

- перший заступник начальника управління КРУ у Хмельницький області В.С. Яворський;

- заступник директора Хмельницької філії ЗАТ КБ «Приват-банк» В.Б. Скрипник та багато інших.

З ініціативи групи випускників та підтримці ректорату при університеті створена громадська організація «Асоціація випускників Хмельницького національного університету».

Головними цілями асоціації є: сприяння Хмельницькому національному університету у формуванні єдиного науково-навчального комплексу, що відповідає за своїм рівнем провідним вітчизняним і закордонним класичним університетам; підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу випускників університету і можливостей нашого навчального закладу з питань підготовки і перепідготовки інженерних і наукових кадрів у інтересах України.

Для досягнення поставлених цілей Асоціація, реалізуючи свої права, вирішує такі завдання:

- створює банк даних про випускників ХНУ для встановлення і розвитку зв’язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні;

- сприяє випускникам університету в бізнесі, діловій кар’єрі, підвищенні кваліфікації й освітнього рівня, вирішення соціальних проблем;

- бере участь у профорієнтаційній роботі і залучає талановиту молодь для навчання у Хмельницькому національному університеті;

- сприяє розвиткові ефективних форм організації навчального процесу і наукових досліджень;

- допомагає ХНУ в зміцненні матеріально-технічної бази;

- сприяє регулярним ювілейним зустрічам випускників ХНУ;

- використовує можливості фонду Асоціації для надання матеріальної допомоги випускникам ХНУ;

- сприяє налагодженню наукових і ділових зв’язків між ХНУ та організаціями і підприємствами України й інших держав.

Запрошуємо Вас стати членом Асоціації. Кожний член Асоціації має право:

- висувати кандидатів, вибирати і бути обраним в керівні органи Асоціації;

- звертатися у керівні і виконавчі органи Асоціації з питаннями, пропозиціями, проханнями, які належать до її компетенції, вимагаючи відповіді на них;

- брати участь у формуванні робочих груп для реалізації програмних проектів Асоціації;

- користуватися на пільгових умовах послугами Асоціації.