ВИКЛАДАЧІ

Полозова Валентина Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Освіта:

- 30.06.1980 року закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (м. Хмельницький), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка та організація побутового обслуговування» та здобула кваліфікацію інженера-економіста;

- 30.11.1986 року закінчила навчання в аспірантурі Московського інституту народного господарства ім. Г.В. Плеханова зі спеціальності 08.00.05 «Економіка, організація, управління та планування народного господарства (промисловість)»;

- 19.10.1986 року у спеціалізованій вченій раді Московського інституту народного господарства ім. Г.В. Плеханова захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міжгалузеве планування виробництва одягу» за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, організація, управління та планування народного господарства (промисловість)».

Етапи професійного становлення:

- з 1980 по 1982 роки – асистент кафедри економіки і організації побутового обслуговування Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування;

- з 1983 по 1986 роки – аспірант кафедри планування народного господарства Московського інституту народного господарства ім. Г.В. Плеханова;

- з 1987 року донині доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.

Науковий ступінь та вчені звання:

- кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Економіка, організація, управління та планування народного господарства (промисловість) (диплом ЭК №022927 від 19 вересня 1986 року);

- доцент кафедри економіки і організації побутового обслуговування (атестат доцента диплом ДЦ № 026378 від 28.06.1990 року).

Дисципліни, які викладає:

- економіка підприємства;

- економіка і фінанси підприємств.

Сфера наукових інтересів:

- ефективність діяльності підприємства;

- економічна діагностика діяльності підприємства.

Науково-методичні праці:

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

Методичні видання:

1. Економіка підприємства. Практикум до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей / В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 195 с.

2. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» (заочна форма навчання) / Укл. В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька. – Хмельницький, 2009. – 86 с.

3. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» / В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 36 с.

4. Економіка підприємства: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» / В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 91 с.

Публікації у міжнародних наукових виданнях:

1. Materials of the X international scientific and practical conference " Fundamental and applied scaince-2014", Sheffeld 30 october-7 november, 2014. Простой udp сервер на базе ATME328P ИENC26J60, P. 69-80.

2. Распознавание команд с помощью ДПФ и библиотеки нейронной сети FANN. Materials of the XI International scientific and practical conference, «Modern european science», - 2015. Volume 10. Modern information technologies. Sheffield. Science and education LTD - 16-28 с.

Публікації у фахових виданнях:

1. Полозова В.М. Механізм оцінки правочинів в категоріях Податкового кодексу України та практика його застосування /В.М. Полозова, Л.В. Скоробогата // Вісник ХНУ. – 2011. – №6, Том 3. – С. 115-118.

2. Полозова В.М. Оцінка фінансового стану підприємства на основі комплексного інтегрального показника / В.М. Полозова //Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2012. – Том 1. – С. 173-177.

3. Полозова В.М. Аналіз результативності діяльності ТДВ «Хмельницькзалізобетон» за існуючих умов і обмежень /В.М. Полозова, Г.А. Ребекевша // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №2, Том 3. – С.51-55.

4. Полозова В.М. Вдосконалення оцінки ефективності діяльності підприємства / В.М. Полозва //Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2015. – №4, Том 3. – С.118-122.

Публікації у інших виданнях:

1. Полозова В.М. Особливості організації навчального процесу на економічному факультеті в умовах впровадження ЄКТС / Університет на шляху болонських перетворень // Збірник науково-методичних праць, Хмельницький. – 2012. – С. 34-38.

Участь у конференціях:

1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах". – 27-29 вересня 2013 року (м. Алушта).

2. Materials of the X international scientific and practical conference "Fundamental and applied sсaince – 30 october-7 november 2014 (Sheffeld).

3. Міжнародна науково-практична конференція "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика" – 2-4 жовтня, 2014 р. (м. Хмельницький).

4. XI International scientific and practical conference, «Modern european science», – 2015. Volume 10. Modern information technologies.. Science and education LTD (Sheffield).

5. XIV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах». – 25-27 вересня 2015 року (м. Одеса).

6. Х міжнародна науково-практична конференція "Маркетингові технології в умовах глоболізації економіки України" 3-5 грудня 2015 року. (м. Хмельницький).

Студентська НДР:

1. Казьмірова А.В. Формування цінової політики підприємства в сучасних умовах господарювання /А.В. Казьмірова, В.М. Полозова //Збірник наукових праць студентів факультету економіки та управління за 2012-2013 навчальний рік, Хмельницький, 2013. – С.77-79.

2. Неймет А.М. Методологічні підходи до оцінки результативності діяльності підприємства /А.М. Неймет, В.М. Полозова //Збірник наукових праць студентів факультету економіки та управління за 2012-2013 н.р., Хмельницький, 2013. – С. 115-117.

3. Щепінська К.М. Методи управління та шляхи зниження витрат на підприємствах /К.М. Щепінська, В.М. Полозова //Збірник наукових праць студентів факультету економіки і управління за 2012-2013 н.р., Хмельницький 2013. – С. 146-148.

4. Кирилюк Г.О. Діагностика діяльності підприємства на сучасному етапі розвитку /Г.О. Кирилюк, В.М. Полозова //Збірник наукових праць студентів факультету економіки та управління за 2013-2014 н.р., Хмельницький 2014. – С. 68-71.

5. Демчук Ю.А. Бюджетування – як метод планування діяльності підприємства / Ю.А. Демчук, В.М. Полозова //Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів //Збірник наукових праць, випуск 10, Хмельницький, 2015. – С.77-79.

Підвищення кваліфікації:

1. Участь у роботі методичного семінару "Інтерактивні методи проведення практичних занять", ХНУ, навчально-методичне управління.

2. Участь у роботі методичного семінару "Дидактичні аспекти розробки електронних навчальних видань для використання в МООDLE" 8 лютого 2012 р., м. Хмельницький.

3. Стажування без відриву від виробництва на ПП «Рикун-продукт» з 1.04.2013 року по 30.04.2013 року.