ВИКЛАДАЧІ

Пилипяк Олександр Валерійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Освіта:

- 30.06.1999 року закінчив навчання в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) з відзнакою, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію інженера-економіста;

- 30.11.2002 року закінчив навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами;

- 19.04.2003 року у спеціалізовані вченій раді Хмельницького національного університету захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стратегічні аспекти планування реальних інвестицій на промислових підприємствах» за спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Етапи професійного становлення:

- з 2002 по 2003 роки – асистент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

- з 2003 по 2008 роки – старший викладач кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

- з 2008 року донині – доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.

Науковий ступінь та вчені звання:

- кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами (диплом ДК №019632 від 02 липня 2003 року);

- доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва (атестат доцента диплом 12ДЦ № 027122 від 20 січня 2011 року).

Дисципліни, які викладає:

- проектний аналіз;

- управління проектами;

- основи наукових досліджень;

- інституціональна економіка.

Сфера наукових інтересів:

- управління реальними та науковими проектами;

- дослідження питань доцільності інвестицій;

- механізми розробки інвестиційних проектів.

Науково-методичні праці:

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

1. Швець Л.П. Навчальний посібник /Л.П. Швець, О.В. Пилипяк, Н.І. Доберчак. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: Новий Світ-2000, 2011. – 643 с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):

- проектний аналіз;

- управління проектами;

- основи наукових досліджень;

- методи економічних досліджень на підприємстві;

- методика викладання економіки;

- інституціональна економіка.

Публікації у фахових виданнях:

1. Пилипяк О.В. Практичні аспекти застосування методу чутливості для оцінки рівня проектного ризику /О.В. Пилипяк, Л.П. Швець, Н.П. Захаркевич // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – Випуск 1. – С. 365-378.

2. Пилипяк О.В. Теоретичні та методологічні аспекти оцінки економічної привабливості інвестиційних проектів /О.В. Пилипяк //Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. –Т.3. – С. 131-136.

3. Пилипяк О.В. Фактор невизначеності та його вплив на інвестиційне планування /О.В. Пилипяк // Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2013. – №3, Т 2. – С. 125-130.

4. Пилипяк О.В. Проблеми та основні тенденції розвитку трансферу технологій в Україні: суспільний та проектний аспекти /О.В. Пилипяк, Л.П. Швець, Н.П. Захаркевич //Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – Випуск 1. – С. 461-478.

5. Пилипяк О.В. Реальні опціони в оцінці інвестиційних проектів /О.В. Пилипяк, Л.П. Швець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 2, Т.3. – С. 237-241.

Підвищення кваліфікації:

1. Хмельницький національний університет. Курси дистанційного навчання. Наказ №197 від 03.09.2012 року.

2. ТОВ «Савсервіс-Мова». 199-КП від 27.09.13 року № 135/13.