ВИКЛАДАЧІ

Желіховська Майя Василівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Освіта:

- 22.02.2002року закінчила навчання в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) з відзнакою, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту;

- 30.11.2007 року закінчила навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

- 08.07.2011 року у спеціалізованій вченій раді Одеської національної академії зв‘язку ім. О.С. Попова захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінювання фінансового потенціалу в процесі формування конкурентних стратегій підприємств галузі зв‘язку України» за спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Етапи професійного становлення:

- з 2008 по 2011 роки – асистент кафедри Економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

- з 2012 по 2013 рік – старший викладач кафедри Економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

- з 2014 року і донині – доцент кафедри Економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.

Науковий ступінь та вчені звання:

- кандидат економічних наук із спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (диплом к.е.н. ДК № 004155 від 19.01.2012 р.);

- доцент кафедри Економіки підприємства і підприємництва (атестат доцента диплом 12ДЦ № 047151 від 25.02.2016 р.).

Дисципліни, які викладає:

- регіональна економіка (в т.ч. екологія);

- стандартизація і сертифікація продукції та послуг;

- економіка і фінанси підприємства;

- проектний аналіз.

Сфера наукових інтересів:

- регіональна економіка України та міжнародний досвід;

- стандартизація та сертифікація продукції та послуг на Україні та міжнародні стандарти якості;

- формування стратегії підприємства на основі економічного аналізу його діяльності;

- якість та конкурентоспроможність продукції та підприємства.

Науково-методичні праці:

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

Монографії:

1. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська / за наук. ред. д.е.н., проф. Н.А. Хрущ. – К.: Освіта України, 2010. - 316 с.

2. Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: Монографія [за наук. ред. д.е.н., проф. Н.А. Хрущ]. – К. : Кафедра, 2012. – 300 с., (с. 245-270).

3. Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації: монографія / за наук. ред. М.П. Войнаренка і Л.В. Скоробогатої. - Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. - 605 с., (с. 467-496).

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):

1. Проектний аналіз: навчально-методична праця у співавторстві з Швець Л.П., Пилип’як О.В. (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 576 від 25.06.2013 р.)

2. Регіональна економіка: навчально-методична праця у співавторстві з Мацеха Д.С. (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 773 від 25.06.2013 р.)

3. Економіка і фінанси підприємства: навчально-методична праця у співавторстві з Гончар О.І. (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 959 від 25.02.2015 р.)

Методичні видання:

Публікації у міжнародних наукових виданнях:

1. Оценка финансового потенциала в процессе разработки финансовой стратегии предприятий / Scientific letters of international Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – Vol.1. – No. 2. – p. 125-130.

2. Формирование инвестиционной стратегии предприятия в современных условиях / Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. - 2013. - Vol. 1. - No. 3. - p. 182-185.

Публікації у фахових виданнях:

1. Закономірності утворення та вирішення проблем переробки твердих побутових відходів в Україні / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. - № 4. – Т. 2. – С. 199-202.

2. Транспортний сектор України: проблеми та перспективи розвитку / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - № 4. - Т.3. - С. 36-42.

Публікації у інших виданнях:

1. Стан та перспективи розвитку мобільного ринку в Україні / Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VII міжнародної наук.- практ. конф., 14-16 квітня 2010 р. - Черкаси. держ. технол. ун-т.; відповід. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Т.II. – С. 178-179.

Участь у конференціях:

1. XIV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах». – 25-27 вересня 2015 року (м. Одеса).

2. II МНПК "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика". - 8-10 жовтня 2015 р., Яремче.

Студентська НДР:

Язаджи Т.Ф., гр. ЕП - 11, Удосконалення систем управління якістю продукції (послуг) підприємства ТОВ «РОДІНА - ВІТА» , Одеська обл.

Підвищення кваліфікації:

Участь у методичному семінарі «Інтерактивні методи проведення практичних занять». – Хмельницький, ХНУ від 12 січня 2011 року.