ВИКЛАДАЧІ

Бакай Віталій Йосифович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Освіта:

- 30.06.1999 року закінчив навчання в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) з відзнакою, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію інженера-економіста;

- 30.11.2002 року закінчив навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами;

- 18.05.2006 року у спеціалізовані вченій раді Хмельницького національного університету захистив кандидатську дисертацію на тему: «Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах» за спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Етапи професійного становлення:

- 30.06.1999 року закінчив навчання в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) з відзнакою, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію інженера-економіста;

- 30.11.2002 року закінчив навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами;

- 18.05.2006 року у спеціалізовані вченій раді Хмельницького національного університету захистив кандидатську дисертацію на тему: «Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах» за спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Науковий ступінь та вчені звання:

- кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами (диплом ДК №038316 від 09 листопада 2006 року);

- доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва (атестат доцента диплом 12ДЦ № 029080 від 10 листопада 2011 року).

Дисципліни, які викладає:

- регіональна економіка (в т.ч. економіка природокористування);

- прогнозування та макроекономічне планування;

- соціально-економічна безпека бізнесу;

- соціально-економічна безпека підприємницької діяльності;

- конкурентоспроможність підприємства;

- економіка охорони праці та техногенної безпеки;

- основи підприємництва.

Сфера наукових інтересів:

- формування системи економічної безпеки підприємства;

- амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічні показники господарської діяльності підприємства;

- методологія оцінки та формування механізму управління конкурентоспроможністю промислового підприємства.

Науково-методичні праці:

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):

- конкурентоспроможність підприємства;

- соціально-економічна безпека підприємства;

- прогнозування та макроекономічне планування.

Методичні видання:

1. Бакай В.Й. Регіональна економіка (в т.ч. екологія) / В.Й. Бакай, Т.Г. Гайворонська, Д.С. Мацеха // Програма, контрольна робота та методичні вказівки до її виконання для студентів економічних напрямів підготовки. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 41с.

2. Бакай В.Й. Регіональна економіка (в т.ч. економіка природокористування) / В.Й. Бакай // Програма, контрольна робота та методичні вказівки до її виконання для студентів економічних напрямів підготовки. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 70с.

3. Бакай В.Й. Соціально-економічна безпека бізнесу / В.Й. Бакай // Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 112с.

Основні публікації у фахових виданнях:

1. Бакай В.Й. Розвиток маркетингової діяльності у сфері агробізнесу / В.Й. Бакай //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2011. – №2, [5]. – С. 239-244.

2. Бакай В.Й. Сучасний стан та перспективи розвитку морського транспорту в Україні / В.Й. Бакай, І.С. Франковська // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 183-185.

3. Бакай В.Й. Амортизаційна політика як один із основних чинників ефективного розвитку підприємств / В.Й. Бакай, В.М. Найдук // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2011. – №3, Том 2. – С. 19-22.

4. Бакай В.Й. Державні інвестиції як засіб зростання економіки чи збагачення кланів? Золота середина українських реалій / В.Й. Бакай, Ю.М. Приймак // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2011. – №4, Том 3. – С. 24-27.

5. Бакай В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві / В.Й. Бакай // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2012. – №4, Том 2. – С. 252-256.

6. Бакай В.Й. Фінансовий лізинг як ефективний механізм оновлення основних фондів на промислових підприємствах / В.Й. Бакай // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2012. – №5, Том 3. – С. 115-120.

7. Бакай В.Й. Індикативний моніторинг інвестиційного потенціалу та формування інвестиційного іміджу підприємства / В.Й. Бакай // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2013. – №3, Том 3. – С. 203-207.

8. Бакай В.Й. Формування термінологічної піраміди щодо розвитку теоретичних основ інвестиційної проблематики / В.Й. Бакай // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2014. – №5, Том 2. – С. 184-188.

9. Бакай В.Й. Інструментарій оцінки та забезпечення економічної безпеки підприємства / В.Й. Бакай // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2015. – №4, Том 3. – С. 196-200.

10. Бакай В.Й. Інтерпретація сутності категорії економічна безпека підприємства в умовах функціонування економічної системи / В.Й. Бакай // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2016. – №4, Том 2.

Участь у конференціях:

1. II міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти". – АРК м. Ялта, 22-25 травня 2011 року.

2. X міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування виробництва в ринкових умовах". – м. Алушта, 3-5 жовтня 2011 року.

3. IX міжнародна науково-практична конференція присвячена 50-річчю Хмельницького національного університету "Складові елементи підвищення потенціалу України за умов глобалізації". – м. Хмельницький-Яремче, 5-7 жовтня 2012 року.

4. Міжнародна конференція "Інноваційні технології в економіці та бізнесі". – м. Хмельницький, 6-8 грудня 2012 року.

5. X міжнародна науково-практична конференція присвячена 10-річчю кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів". – м. Хмельницький-Яремче, 4-6 жовтня 2013 року.

6. IX міжнародна науково-практична конференція "Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України". – м. Хмельницький, 3-5 грудня 2014 року.

7. XIV міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах". – м. Одеса, 25-27 вересня 2015 року.

8. Участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції: "Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів евроінтеграції". – м. Хмельницький, 18-19 квітня 2016 року.

Студентська НДР:

1. Тимцуник Н.В. Стан ринку зерна в Україні та шляхи вдосконалення зернового виробництва / Н.В. Тимцуник, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2011, Том 1. – С. 60-63.

2. Семененко О.О. Соціально-економічний стан областей України та основні напрямки покращення їх розвитку / О.О. Семененко, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2011, Том 1. – С. 267-269.

3. Шаповал Ю.М. Сучасне глобальне потепління та його наслідки для України / Ю.М. Шаповал, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2011, Том 1. – С. 269-271.

4. Головачук К.В. Управління основними фондами підприємства на стадії їх експлуатації / К.В. Головачук, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2011, Том 2. – С. 64-66.

5. Кушнір К.В. Амортизаційна політика підприємства / К.В. Кушнір, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2011, Том 2. – С. 84-86.

6. Ларіна К.І. Основні фонди підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання / К.І. Ларіна, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2011, Том 2. – С. 86-88.

7. Данчук І.В. Проведення маркетингових досліджень на підприємствах / І.В. Данчук, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2011, Том 2. – С. 159-161.

8. Антощук К.В. Управління процесом оновлення основних фондів на підприємстві / К.В. Антощук, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2012, Том 2. – С. 62-64.

9. Бойко О.Є. Формування потенціалу підприємства на основі залучення інвестицій / О.Є. Бойко, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2012, Том 3. – С. 63-65.

10. Кучерук І.В. Амортизація як інструмент регулювання інвестиційної діяльності підприємства / І.В. Кучерук В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2012, Том 3. – С. 85-88.

11. Скоробогата О.В. Оцінка ефективності комерційної діяльності на підприємстві / О.В. Скоробогата, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2012, Том 3. – С. 116-118.

12. Сусло О.О. Проблеми економічної безпеки підприємства / О.О. Сусло, В.Й. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – Хмельницький, 2012, Том 3. – С. 123-126.

13. Бедін О.В. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємства. Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" / О.В. Бедін, В.Й. Бакай // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9(33). Ч.1. – Луцьк, 2012. – С. 35-42.

14. Гуменюк К.В. Ринок цінних паперів у сучасних макроекономічних процесах України / К.В. Гуменюк, В.Й. Бакай // Сучасна наука: теорія і практика: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасна наука: теорія і практика" (м. Запоріжжя, 28-30 листопада 2012 року). – Том 1/Всеукраїнське громадське об’єднання "Нова Освіта". – Запоріжжя, 2012. – С. 17-21.

15. Синюк О.О. Корпоративне страхування фінансових ризиків: особливості здійснення в Україні / О.О. Синюк, В.Й. Бакай // Сучасна наука: теорія і практика: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасна наука: теорія і практика" (м. Запоріжжя, 28-30 листопада 2012 року). – Том 1/Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта». – Запоріжжя, 2012. – С. 94-98.

16. Жовтівська О.В. Формування інвестиційного потенціалу підприємства /О.В. Жовтівська, В.Й. Бакай // Збірник наукових праць студентів факультету економіки та управління за 2012-2013 навчальний рік. – Хмельницький, 2013. – С. 70-72.

17. Іващук Л.В. Теоретичні основи формування та розвитку економічної безпеки підприємства / Л.В. Іващук, В.Й. Бакай // Збірник наукових праць студентів факультету економіки та управління за 2012-2013 навчальний рік. – Хмельницький, 2013. – С. 75-77.

18. Купчинська Н.С. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи її розвитку / Н.С. Купчинська, В.Й. Бакай // Збірник наукових праць студентів факультету економіки та управління за 2012-2013 навчальний рік. – Хмельницький, 2013. – С. 97-99.

19. Петрук І.В. Проблеми амортизаційної політики в Україні / І.В. Петрук, В.Й. Бакай // Збірник наукових праць студентів факультету економіки та управління за 2012-2013 навчальний рік. – Хмельницький, 2013. – С. 119-122.

20. Боднар О.О. Вплив на науково-технічного прогресу на соціально-економічний розвиток України / О.О. Боднар, В.Й. Бакай // Сучасна наука: теорія і практика: збірник матеріалів IV всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Запоріжжя, 28-29 листопада 2013 року). – Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта». – Запоріжжя, 2013. – С. 11-14.

21. Головатюк Д.О. Оцінка інноваційного розвитку країни та шляхи покращення / Д.О. Головатюк //Сучасна наука: теорія і практика: збірник матеріалів IV всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Запоріжжя, 28-29 листопада 2013 року). – Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта». – Запоріжжя, 2013. – С. 14-18.

22. Клекоцюк М.О. Сучасна аграрна політика або чому АПК не може стати локомотивом для економіки України / М.О. Клекоцюк, В.Й. Бакай // Сучасна наука: теорія і практика: збірник матеріалів IV всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Запоріжжя, 28-29 листопада 2013 року). – Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта». – Запоріжжя, 2013. – С. 22-25.

23. Рисун О.І. Система управління економічною безпекою підприємства / О.І. Рисун, В.Й. Бакай // Сучасна освіта і наука в Україні. Традиції та інновації: Матеріали XX всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції (м. Одеса, 25-26 жовтня 2014 року). – Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта». – Одеса, 2014. – С. 20-26.

24. Штогрин А.М. Фінансова стійкість підприємства і її вплив на економічну безпеку регіону / А.М. Штогрин, В.Й. Бакай // Сучасна наука: теорія і практика. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Київ, 27-28 червня 2014 року). – Київ, 2014. – С. 30-34.

25. Гуцалюк Д.С. Переваги та недоліки інтеграційних процесів України /Д.С. Гуцалюк, В.Й. Бакай // Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 грудня 2014 року). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч.1. – С. 15-19.

26. Лабунець В.О. Можливості впровадження європейського досвіду економічної безпеки в Україні / В.О. Лабунець, О.О. Лабунець, В.Й. Бакай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції» 18-19 квітня 2016 року, м. Хмельницький. – С. 19-27.

27. Шимонюк В.К. Територіальна організація лісопромислового комплексу України / В.К. Шимонюк, В.Й. Бакай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції» 18-19 квітня 2016 року, м. Хмельницький. – С. 57-61.

28. Шматов А.О. Система економічної безпеки діяльності суб’єктів підприємництва / А.О. Шматов, В.Й. Бакай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції» 18-19 квітня 2016 року, м. Хмельницький. – С. 61-66.

29. Ковалевський В.Б. Теоретичні основи формування системи економічної безпеки підприємства / В.Б. Ковалевський, В.Й. Бакай // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції 24-25 червня 2016 року, м. Київ. – С. 105-110.

30. Юхименко М.В. Інтерпретація сутності категорії економічна безпека підприємства / М.В. Юхименко, В.Й. Бакай // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції 24-25 червня 2016 року, м. Київ. – С. 117-121.

Підвищення кваліфікації:

1. Стажування без відриву від виробництва на ПАТ «Укрелектроаппарат» м. Хмельницький (відповідно до плану про підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу). – м. Хмельницький, 2011.

2. Участь у методичному семінарі «Інтерактивні методи проведення практичних занять». – м. Хмельницький, ХНУ від 12 січня 2011 року.

3. Участь у науково-методичному семінарі «Дидактичні аспекти розробки електронних навчальних видань для використання в MOODLEe». – м. Хмельницький, ХНУ від 08.02.2012 року.

4. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу у системі дистанційного навчання. – м. Хмельницький, ХНУ наказ № 197 від 03.09.2012 року.